Quick JPEG Image Resize and Crop

Quick JPEG Image Resize and Crop

Miễn phí
Chương trình hữu ích để nhanh chóng điều chỉnh kích thước và xén ảnh JPEG
Người dùng đánh giá
4.0  (7 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
4.0
Phiên bản mới nhất:
1.2 (Xem tất cả)
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
Giống như tên gọi, chương trình này rất hữu ích trong việc nhanh chóng điều chỉnh kích thước và xén các ảnh JPEG. Nó có thể được dùng để hiệu chỉnh cài đặt về chất lượng của một bức ảnh nhằm mức sử dụng dung lượng ổ đĩa. Chương trình yêu cầu hệ điều hành Windows XP hoặc phiên bản cao hơn và cũng yêu cầu Microsoft.net framework 2.0, ứng dụng được cài đặt từ trang chủ Microsoft nếu cần thiết.

Phiên bản 1.1 bổ sung tính năng để ghi đè tập tin gốc khi đang lưu trữ và sửa chữa một số lỗi kĩ thuật nhỏ. Cảm ơn Adam Pacey đã hỗ trợ tạo phiên bản này.

Phiên bản 1.2 bổ sung tính năng sao chép & dán, nên bạn có thể dán các hình ảnh từ bảng ghi tạm và lưu chúng dưới dạng các tập tin jpeg. Nó cũng bổ sung tính năng mở các tập tin ở các định dạng khác (png và tiff) mặc dù chúng chỉ có thể lưu ở định dạng jpeg.

Tóm tắt đánh giá

Ưu điểm

  • Miễn phí
  • Nhẹ
  • Hữu ích

Nhược điểm

  • Không tìm thấy
Thông tin được cập nhật vào: